Nieuws

Tijdelijke verhuur zonder huurbescherming?

Kan een huiseigenaar zijn woning tijdelijk verhuren zonder dat de huurder recht heeft op huurbescherming?
Wanneer kan dit en waar moet u in dat geval op letten?

Waarom. Vaak willen huiseigenaren tijdelijk hun woning verhuren zonder gebonden te zijn aan de wettelijke huurbescherming die de huurder geniet. Enerzijds om uit de (pandgerelateerde) kosten te komen, anderzijds met het oogmerk om kraak in leegstaande huizen te voorkomen, bijvoorbeeld in afwachting van verkoop en/of renovatie. Zodra de verkoop of renovatie is gerealiseerd is het gewenst dat de huurder de woning ontruimt om plaats te maken voor de koper of huiseigenaar.

Wanneer. Deze situatie kan maar in een beperkt aantal gevallen plaatsvinden. U kunt bijvoorbeeld een vergunning op grond van de Leegstandswet aanvragen. Dit kan alleen als het huis daadwerkelijk leeg staat. Voorts dienen er concrete plannen te bestaan om de woning te verkopen of te renoveren. Wanneer dit niet het geval is, dienen er andere omstandigheden te zijn waarmee de huiseigenaar kan aantonen dat er sprake is van een huur die naar zijn aard van korte duur is.

Tijdelijke aard. Vermeld in de overeenkomst onder welke omstandigheden u uw woning verhuurt. Is dit omdat u reeds bent verhuisd en omdat uw voormalige huis niet wordt verkocht? Is dit vanwege een grootschalige renovatie? Door zoveel mogelijk de omstandigheden in de overeenkomst aan te geven waaronder u uw woning verhuurt, wordt er zo min mogelijk vertrouwen gewekt bij de huurder dat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan.

Einddatum. Vergeet niet een einddatum overeen te komen. In een zaak (RBNHO:2014:4093) vond de rechter het essentieel dat er een einddatum was overeengekomen om van tijdelijke verhuur te spreken.

Antikraakovereenkomst. Bij antikraakovereenkomsten (ook wel bruikleenovereenkomsten genoemd) is er geen sprake van huurbetalingen maar gebruiksvergoedingen zodat een aanspraak door de huurder op huurbescherming nog meer wordt beperkt. Deze maandelijkse bijdragen kunnen hooguit een vergoeding betreffen voor het gebruik van gas, licht en water.

boek
"Probeer in de overeenkomst zoveel mogelijk vast te leggen onder welke omstandigheden u uw woning verhuurt.
Vermeld de tijdelijkheid daarvan, stel een einddatum vast en sluit huurbescherming zoveel mogelijk uit door alleen gebruiksvergoedingen te vragen".