Nieuws

Let op: VAR verklaring verdwijnt

Als u veel met freelancers of zzp'ers werkt, dan wilt u zeker weten dat de Belastingdienst deze rechtsrelatie niet als een 'verkapt werknemerschap' kwalificeert. U dient dan immers (wellicht met terugwerkende kracht) loonheffingen en sociale premies te betalen. Vandaar dat de VAR verklaring in het leven is geroepen, dan kwalificeert immers de Belastingdienst de werkzaamheden van de freelancer als 'winst uit onderneming' en niet uit loondienst.

Nieuwe situatie
Per 01 mei 2016 gaat de nieuwe Wet dereguering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in. De nieuwe wet vereist dat er in de opdrachtovereenkomst tussen u en de freelancer (de freelanceovereenkomst) bepalingen van toepassing worden verklaard waardoor kenbaar is voor beide partijen (alsook derden) dat er géén sprake is van 'werknemerschap'.

Modelovereenkomst.
Waar moet deze overeenkomst dan aan voldoen? Een belangrijk aspect is dat er geen sprake mag zijn van een gezagsverhouding. Uiteraard mogen kleine aanwijzingen en instructies gegeven worden, maar de freelancer moet de werkzaamheden uit hoofde van de freelanceovereenkomst zelfstandig en naar eigen inzicht verrichten.

Geen VAR verklaring meer.
Indien u reeds VAR verklaringen van de bij u werkende freelancers in bezit heeft, verliezen deze niet hun werking. Dit geldt echter tot 01 mei 2017. Zodoende heeft u nog genoeg tijd om uw freelanceovereenkomst te herzien en om mogelijk de overeenkomst juridisch te laten toetsen.

boek
"Zorg ervoor dat de freelanceovereenkomst 'flexibel' is voor beide partijen, bijvoorbeeld ten aanzien van opzegging van de overeenkomst. Denk er ook aan dat er geen gezagsverhouding mag bestaan en dat er een debiteurenrisico tussen partijen bestaat.".